The Island

Experimental,Feature,

Produced in Malaysia | 2017 | 42 min

Language: English and Vietnamese

Sat Oct 13 at 4:00pm-5:40pm

SET 7: THE ISLAND

Buy Ticket Buy All Access Pass See Screening Guide
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Synopsis

Synopsis by Long Bui

The Island is a film of social importance and artistic innovation. Shot entirely in Pulau Bidong, it features a remote island off the coast of Malaysia that became the largest and longest-running refugee camp after the Vietnam War. Interwoven with real-life footage of survivors from that military conflict is a fictional story that takes place in a dystopian future in which a lone man on the island is struggling to make sense of his existence and that of humanity.

Having escaped forced repatriation to Vietnam, he meets a United Nations scientist who washes ashore after a major nuclear war. The two individuals attempt to make a connection despite differences in ideology and language, reflecting larger communication issues among people across the planet. As the film makes clear in its poetic language, “the future is not in your control” and “we are all ghosts of each other.” Ultimately, The Island is about more than “boat people,” giving the warming that unless nations get along we will all end up castaways on this small island called Earth.

Tóm Lược Nội Dung

Đảo là bộ phim về quyền lực xã hội và sáng kiến nghệ sĩ. Được quay toàn bộ trên Pulau Bidong, bộ phim nói về hòn đảo biệt lập ngoài khơi Malaysia, nơi đã trở thành trại tỵ nạn lớn nhất và hoạt động lâu nhất sau Chiến tranh Việt Nam. Đan cài với những thước phim đời thực của những người sống sót sau cuộc chiến đó là câu chuyện hư cấu diễn ra trong một tương lai phản địa đàng (dysopian), ở đó một người đàn ông cô độc trên đảo vật lộn tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình và của loài người.

Trốn thoát khỏi sự hồi hương cưỡng bức về Việt Nam, anh gặp một nhà khoa học Liên Hiệp Quốc, người bị dạt vào bờ sau chiến tranh hạt nhân. Hai cá nhân nỗ lực tạo nên một sự gắn kết dẫu có những khác biệt về ý thức hệ và ngôn ngữ, phản ánh những vấn đề truyền thông lớn hơn giữa con người trên khắp địa cầu. Như bộ phim thể hiện rõ trong ngôn ngữ giàu chất thơ của mình, “tương lai không nằm trong sự kiểm soát của bạn” và “chúng ta đều là những bóng ma của nhau”. Sau rốt, Đảo không chỉ nói về “thuyền nhân”, mà còn đưa ra lời cảnh báo rằng trừ phi các quốc gia hoà thuận với nhau, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những kẻ bị gạt ra ngoài rìa trên hòn đảo nhỏ có tên Trái Đất này.

Andrew Nguyen

Andrew Nguyen

Director's Biography

Tuan Andrew Nguyen is a filmmaker and visual artist working out of Saigon, Vietnam. Tuan graduated from the Fine Arts program at the University of California, Irvine in 1999 and received his Masters of Fine Arts from The California Institute of the Arts in 2004. He is a co-founder of Sàn Art, an artist-initiated exhibition space and educational program in Sai Gon. In his on-going individual practice of reworking dominant and oppressed narratives in culture and media, he co-founded The Propeller Group in 2006, an art collective who worked by day as an advertising and media company. Accolades for the collective include the main prize at the 2015 Internationale Kurztfilmtage Wintherthur and a Creative Capital award for their video project Television Commercial for Communism. The collective has been featured in numerous international exhibitions including the The Ungovernables [2012 New Museum Triennial], Made In LA [2012 Los Angeles Biennial], Propsect 3 [New Orleans Triennial 2014], and the Venice Biennale 2015.

TANQ Studios

Producer:

Tuan Andrew Nguyen

Writer:

Tuan Andrew Nguyen

Cinematographer:

Huy Tran

Sound:

Tran Manh Hoang

Editor:

Tuan Andrew Nguyen

Lead Actor/Actress:

Pham Anh Khoa

Supporting Actor/Actress:

Donika Do Tinh