The Housemaid (Cô Hầu Gái )

Watch Film

Feature,Narrative,

Produced in Vietnam | 2016 | 106 min

Language: English and Vietnamese

Sat Oct 13 at 7:30pm-9:40pm

SET 10: THE HOUSEMAID

Buy Ticket Buy All Access Pass See Screening Guide
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Trailer

Synopsis

Synopsis by Lan Duong

Derek Nguyen’s intriguing horror film takes place during the French colonial era in what can best be described as a southern Vietnamese Gothic work. The Housemaid laces together Gothic themes of love, betrayal, revenge, and spirits into once place, that is, the haunted colonial rubber plantation that is at the center of the film. It is 1953, and Linh (Kate Nhung) is an orphan seeking a place to work and live after the death of both her parents. She finds both – and then some – at the mansion that Captain Sebastien Laurent (Jean-Michel Richaud) presides over. While working to defeat the anticolonialists of the era, Captain Laurent also mourns the death of his beloved Camille, a female ghost who seeks revenge after the death of their premature son. Such elements of love and sex set the stage for a horror film that has a number of good scares for the amateur and experienced horror spectator. What is especially noteworthy, though, is the story that unfolds about colonialism and the kinds of questions the history of French domination provokes about traitors and collaborators. The film asks: Who should be punished and die for the evils of colonialism? The movie provides not only an answer to this question but also a lot of creepy moments along the way.

Not suitable for younger audiences

Tóm Lược Nội Dung

Bộ phim kinh dị hấp dẫn của Derek Nguyễn đặt trong bối cảnh thời kỳ Pháp đô hộ, có thể coi là tác phẩm Gothic miền Nam Việt Nam. Cô Hầu Gái đan xen những chủ đề Gothic về tình yêu, sự phản bội, trả thù, và tâm linh vào cùng một nơi chốn, đó là, đồn điền cao su thuộc địa bị ma ám, bối cảnh chính của bộ phim. Năm 1953, Linh (Nhung Kate) là cô gái mồ côi đi tìm nơi làm việc và trú chân sau khi ba mẹ cô qua đời. Cô tìm được cả hai – và nhiều thứ khác – tại biệt thự của đại uý Sebastien (Jean-Michel Richaud). Trong lúc tìm cách đánh bại những kẻ chống thực dân thời đó, đại uý Laurent cũng đồng thời để tang người vợ yêu Camille, ma nữ muốn báo thù sau cái chết yểu của cậu con trai của hai người. Những yếu tố tình yêu và tình dục đó đặt trong một bộ phim kinh dị tạo ra rất nhiều khoảnh khắc đáng sợ cho khán giả. Mặc dầu vậy, điều đặc biệt đáng chú ý là câu chuyện về chủ nghĩa thực dân, và những câu hỏi lịch sử sự đô hộ của người Pháp gợi ra về những kẻ phản bội và cộng tác viên. Bộ phim hỏi rằng: Ai nên bị trừng phạt và chết vì những tội ác của chủ nghĩa thực dân? Bộ phim không chỉ trả lời câu hỏi này mà còn mang lại rất nhiều những giây phút lạnh sống lưng.

Derek Nguyen

Derek Nguyen

Director's Biography

Derek Nguyen (born 1973) is a multifaceted artist with a diversity of career accomplishments and personal experiences. He has worked as a writer, director, producer, and playwright on both films and stage dramas. Derek Nguyen has worked as a business administrator for several non-profit organizations including Apex for Youth, the International Academy of Television Arts & Sciences (The International Emmy Awards), IFP/New York, and Arts at St. Ann’s.
Before the first feature film “The Housemaid”, Derek wrote and directed ‘The Potential Wives of Norman Mao’, a short film narrated by George Takei (Star Trek) which screened at the Short Film Corner at the 2011 Cannes Film Festival, LA Shorts Fest, and Raindance among others. ‘The Potential Wives of Norman Mao’ is currently being distributed by Shorts International.

CJ HK Entertainment, HKFilm

Producer:

Timothy Linh Bui, Vu Quynh Ha, Hoang Thi Thanh Huyen

Writer:

Derek Nguyen

Cinematographer:

Sam Chase

Sound:

Franck Desmouslin

Editor:

Stephane Gauger

Lead Actor/Actress:

Nhung Kate, Jean-Michel Richaud

Supporting Actor/Actress:

Kim Xuan, Phi Phung, Kien An, Rosie Fellner; Linh Son, Lan Phuong