The Heart’s Scar

Friday April 15, 2016

11:00am | 35 min

Produced in Vietnam | 2016

Language: Vietnamese (with English subtitles)

Short Film,


Buy Ticket $12

Synopsis

After heart surgery, 12-year old Tinh sells lottery tickets to support her family in rural South Vietnam. Interspersed with haunting animation sequences, this stunning documentary explores loss, love, and responsibility.

In attendance: Thuy Le Do (Director/Producer) and Tiago Espirito Santo (DOP/Cinematographer/Writer)

Thuy Le Do

Thuy Le Do

Director's Biography

Thuy has been working for Ho Chi Minh City Television as popularly known as HTV for 12 years with a variety of different programs in news and entertainment, one of which is the program for people in remote areas. This special program has earned her many awards and recognition from the Prime Minister. In 2013, Thuy studied abroad in United Kingdom. In 2014, Thuy started her Master program in Producing Films and TV. She graduated in November, 2015.

Director's Statement

Những chuyến đi về nông thôn Việt Nam mang đến cho tôi những góc nhìn rõ nét về phần lớn người nghèo xã hội đương thời mà bộ phim có thể chuyển tải đến khán giả: Tình yêu lẽ là nên là thứ quan trọng nhất trong cuốc đời mỗi người. Nhưng sự chông chênh cơm áo và những giá trị vật chất trước mắt đã làm mơ đi ánh sáng và sức mạnh của tình yêu, thậm chí đó là tình yêu tưởng chừng rất bền chắc: gia đình. Từ đó, trẻ em bị thiệt thòi rất nhiều: lao động mưu sinh, và không có tuổi thơ hạnh phúc bình thường.