Simple Things (Những Điều Bình Dị)

Saturday April 16, 2016

11:00am | 26 min

Produced in Vietnam | 2015

Language: Vietnamese (with English subtitles)

Short Film,

Viewer discretion is advised: strong language and violence


Buy Ticket $12

Synopsis

In a situation she could never have imagined herself, Lanh finds
hope and community with other women living in the same
detention center.

In attendance: Nguyen Pham Duy (Producer) and Uong Ngoc Tien (Director)

Uong Ngoc Tien

Uong Ngoc Tien

Director's Biography

My name is Uong Ngoc Tien, born 07/10/1988 in Tra Vinh, raised in Vinh Long, yet studied and currently working in Saigon. I graduated from Ho Chi Minh City Academy of Theater and Cinema, specializing in Movie Directing. Currently, I am a young director and a freelance producer. I like making films about women and social reality. My strength is drama. To me, Film is the sweetest education.

Director's Statement

Niềm tin và lòng yêu thương sẽ luôn soi sáng cho bạn, dù là ở những ngõ ngách tăm tối nhất của cuộc đời.

Hãy biết trân quý những giá trị của cuộc sống và luôn tỉnh táo để sống đúng, luôn kiềm chế để sống tốt; bởi một khi sự tự do đã mất đi rồi thì chúng ta sẽ không thể làm được gì nữa dù là những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật.