Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) 2019 Thông Cáo Tuyển Phim

(Read English article)

Viet Film Fest nhận tác phẩm của các đạo diễn đến từ tất cả quốc gia trên thế giới với điều kiện sau đây:

  • Phim của đạo diễn người Việt hoặc gốc Việt có thể đề cập bất cứ đề tài nào, không nhất thiết phải mang đề tài về con người hoặc văn hóa Việt Nam.
  • Phim của các đạo diễn không phải người Việt hoặc gốc Việt thì phải liên quan đến con người hoặc văn hóa Việt Nam.
  • Phim phải có phụ đề tiếng Anh nếu không nói tiếng Anh.

Hạn sớm: 30 tháng 04, 2019
Hạn chót gửi phim: 15 tháng 05, 2019

Veit Film Fest calls for entries

Viet Film Fest nhận tác phẩm của các đạo diễn đến từ tất cả quốc gia trên thế giới với điều kiện sau đây:

  • Phim của đạo diễn người Việt hoặc gốc Việt có thể đề cập bất cứ đề tài nào, không nhất thiết phải mang đề tài về con người hoặc văn hóa Việt Nam.
  • Phim của các đạo diễn không phải người Việt hoặc gốc Việt thì phải liên quan đến con người hoặc văn hóa Việt Nam.
  • Phim phải có phụ đề tiếng Anh nếu không nói tiếng Anh.

Chúng tôi nhận phim dài và phim ngắn ở các thể loại sau đây:

  • Phim truyện
  • Phim tài liệu
  • Phim thử nghiệm
  • Hoạt họa
Phim ngắn Phim truyện
Hạn sớm đến ngày 04/30/2019
   Hạng mục sinh viên* $20 $35
   Hạng mục thường $25 $45
Hạn chót đến ngày 5/15/2019
   Hạng mục sinh viên* $30 $45
   Hạng mục thường $35 $55

Với hạng mục sinh viên, xin gửi kèm ảnh ID hay chứng minh đang học tập tại một trường đại học hay cao đẳng chính thức

Hạn chót gửi phim:
Tất cả các phim tham dự phải được gửi vào trước hoặc ngay ngày 5/15/2019. Chúng tôi sẽ thông báo sự lựa chọn cuối cùng vào đầu tháng 7.
Định dạng của phim tham dự: chỉ là DCP

Các Giải Thưởng do Hội Đồng Tuyển Chọn

Hội Đồng Tuyển Chọn gồm 5 thành viên sẽ chọn các giải thưởng sau đây

Grand Jury Trống Đồng Award (Phim Truyện Xuất Sắc Nhất):

Phim truyện xuất sắc nhất được chọn dựa trên một vài tiêu chuẩn như sau: giá trị sản xuất, giá trị mỹ thuật, cốt truyện, và sự liên hệ đến cộng đồng.

Phim Ngắn Xuất Sắc Nhất
Phim ngắn xuất sắc nhất được chọn dựa trên một vài tiêu chuẩn như sau: giá trị sản xuất, giá trị mỹ thuật, cốt truyện, và sự liên hệ đến cộng đồng. (dưới 30 phút)

Giải Thưởng Spotlight
Giải Spotlight Award được trao cho bộ phim đề cao một vấn đề quan trọng hay cho một nhà làm phim có triển vọng nhất.
Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất
Dành cho nữ diễn viên từ phim ngắn hay phim dài với diễn xuất tuyệt vời nhất .
Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất

Dành cho nam diễn viên từ phim ngắn hay phim dài với diễn xuất tuyệt vời nhất.

Giải Thưởng Do Khán Giả Bình Chọn
Khán giả sẽ đánh giá mỗi phim từ 1(tệ nhất) đến 5 (hay nhất). Điểm sẽ được tính bằng cách trung bình cộng và giải thưởng sẽ được trao vào ngày cuối cùng của Đại Hội Điện Ảnh.
Bao gồm hai giải

Khán Giả Bình Chọn cho Phim Truyện hay nhất
Khán Giả Bình Chọn cho Phim Ngắn hay nhất

As the largest international Vietnamese film festival in the world, Viet Film Fest showcases the best creative work by and about Vietnamese people. Our award-winning films have been screened in numerous cities and countries.  Viet Film Fest was created in 2003 by the Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA) to celebrate the many stories about Vietnamese people. Now running successfully for over a decade, the festival has attracted thousands of national and international attention for its stunning showcase of shorts and features submitted from many corners of the world

Through the universal language of film, Viet Film Fest brings together multiple perspectives to expand the scope and horizons of Vietnamese cinema.  As the hub of the Vietnamese movie industry, the festival hosts networking opportunities with prominent directors, media experts, and producers. We are proud to be a central platform for filmmakers of Vietnamese descent to tell their stories the way they want them to be told. Viet Film Fest welcomes your support in our collaborative project to use cinema as tool for spotlighting our diversity of voices. In our annual tradition, Viet Film Fest will present the Grand-Jury Trống Đồng Awards for Best Feature Film and Best Short Film, Best Actor and Best Actress. Audience members will also have a chance to vote for the Audience Choice Award for feature and short films. 

About VAALA: Founded in 1991, the Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA) is a community-based, 501 (c) (3) non-profit organization that seeks to connect and enrich communities through Vietnamese arts and culture.

Viet Film Fest
Email: VietFilmFest@vaala.org
Phone: (714) 805-7363
www.VietFilmFest.com

About VAALA: Founded in 1991, the Vietnamese American Arts & Letters Association (VAALA) is a community-based, 501 (c) (3) non-profit organization that organizes numerous cultural events celebrating the arts.